Wstecz

Aktualności

Data publikacji: 07.11.2019

Sprostowanie ogłoszenia o przetargu pisemnym nieograniczonym 298.PSSE - 07.11.2019

SPROSTOWANIE
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. w Sopocie, 81-703 Sopot, ul. Władysława IV 9 zawiadamia, iż w ogłoszeniu, które ukazało się w dniu 6 listopada 2019 r., dotyczącym przetargu pisemnego nieograniczonego nr 298/PSSE w celu ustalenia podmiotu, który nabędzie prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni, stanowiącej własność Skarbu Państwa – Prezydenta Miasta Gdynia w użytkowaniu wieczystym Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o., zmienia się punkt 11. ogłoszenia poprzez dodanie na końcu punktora o następującym brzmieniu:
„ - wybrane kryteria jakościowe określone w tabeli nr 2 w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (Dz. U. 1713), do spełnienia których zobowiązuje się Oferent na nieruchomości objętej niniejszą ofertą.”

Załączniki