Wstecz

Aktualności

Data publikacji: 25.03.2019

Stocznia Gdańsk wchodzi z produkcją na tereny Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Już w lipcu ruszy produkcja stoczniowa na rewitalizowanych przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną (PSSE) terenach Wyspy Ostrów w Gdańsku. PSSE i Baltic Operator (spółka z GK ARP S.A.) podpisały porozumienie w tej sprawie.

Spółka Baltic Operator została powołana przez ARP S.A. w maju 2018 roku jako podmiot odpowiedzialny za operacjonalizację działalności stoczniowej w ramach GK ARP S.A. Zadaniem Balitic Operator jest szerokie wsparcie aktywności stoczniowej i pokrewnej (wieże onshore i offshore, konstrukcje stalowe) w ścisłej współpracy ze Stocznią Gdańsk, GSG Towers oraz Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną. Celem Baltic Operator jest zwiększenie możliwości produkcyjnych spółek, w szczególności w obszarze wielkogabarytowych konstrukcji stalowych i dużych jednostek pływających.

Porozumienie dotyczy warunków dzierżawy aktywów Pomorskiej Strefy i ich ewentualnego nabycia w przyszłości. Chodzi o dzierżawę płyty montażowej o powierzchni ok. 10 tys. m kw. oraz części nawy „C” Hali nr 33 o powierzchni ok. 3700 m kw. Stocznia Gdańsk zamierza prowadzić tam produkcję stoczniową oraz wież wiatrowych typu onshore i offshore. W związku z nowymi kontraktami spółka rozszerza  produkcję i jej część przenosi na front Wyspy Ostrów na tereny Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.  

- Stocznia Gdańsk i GSG Towers dzięki nowym kontraktom, stopniowo zwiększają potencjał produkcyjny. Naturalnym kierunkiem dalszego rozwoju jest skorzystanie z możliwości Wyspy Ostrów i terenów pomorskiej strefy, której jesteśmy udziałowcem. Podpisane porozumienie to realizacja złożonych w zeszłym roku deklaracji i potwierdzenie, że rewitalizacja przebiega zgodnie z planem.  To dobra informacja dla kontrahentów Stoczni Gdańsk i GSG Towers – powiedział Andrzej Kensbok, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Stocznia Gdańsk i GSG Towers zapełniają portfel zamówień. W styczniu GSG Towers podpisała z norweską spółką Aker Solutions kontrakt na montaż wielkogabarytowych konstrukcji stalowych. W ramach zawartej umowy GSG Towers przygotuje montaż, instalację wyposażenia i przeprowadzenie testów funkcjonalności wielkogabarytowych konstrukcji stalowych - templates. Kolejna umowa została zawarta z jednym z największych producentów turbin dla energetyki wiatrowej – Siemens Gamesa (zamówienie na dostawę 14 kompletnych, lądowych wież wiatrowych o wartości ponad 20 mln zł). W ostatnim czasie Stocznia Gdańsk podpisała również kontrakt z fińską spółką Konecranes, w ramach którego będzie produkować dźwigi przeznaczone na rynki Europy i Ameryki Północnej.

 

Przeprowadzone przez Pomorska Specjalną Strefę Ekonomiczną prace modernizacyjne Hali 33 umożliwią budowę w jej wnętrzu jednostek o długości do 90 metrów, szerokości do 16 metrów i bezpośrednie wodowanie ich z doku lub pontonu. W zrewitalizowanym budynku będzie można także produkować wielkogabarytowe konstrukcje stalowe. Z kolei na budowanej obok płycie montażowej o nośności do 20 ton na metr kwadratowy będą mogły powstawać jednostki o długości do 150 metrów z możliwością wodowania przy Nabrzeżu Trawlerowym.

                                  

Front Wyspy Ostrów to leżący niemal w centrum Gdańska, bezpośrednio graniczący z 550-metrowymi nabrzeżami Kaszubskim i Trawlerowym oraz Stocznią Gdańsk i dobrze skomunikowany obszar przemysłowy.  Prowadzony przez Pomorską Strefę projekt rewitalizacji tych terenów ma na celu przystosowanie ich do prowadzenia nowoczesnej produkcji stoczniowej i pokrewnej w oparciu o najnowsze technologie przemysłowe. Modernizacja terenu ma stworzyć korzystne warunki także dla innych inwestorów. W wyremontowanej hali nr 26 działa już nowy inwestor, firma Ancora, produkująca nowoczesne mobilne stacje uzdatniania wody i zbiorniki od transportu skroplonego gazu.  Jeśli będzie zapotrzebowanie, Strefa zbuduje drugą  płytę montażową.

 

- Prowadzimy rozmowy z inwestorami zainteresowanymi kolejnym  fragmentem Wyspy, które chcemy im wynająć. Są już pierwsi zainteresowani. To świetna  lokalizacja dla produkcji stalowej, z dostępem do wody i bocznic kolejowych, z kolejową przeprawą promową. Chcemy, aby cały teren Wyspy został zagospodarowany i stanowił centrum produkcji morskiej, offshore i stalowej, aby stał się organizmem kooperujących firm, udostępniania zasobów technologicznych – mówi Przemysław Sztandera, prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

 

Szczegółowe warunki i zasady dzierżawy terenów przez Baltic Operator zostaną określone w umowie dzierżawy, która ma być zawarta pod koniec maja. Ponadto Stocznia Gdańsk jest docelowo zainteresowana dzierżawą lub nabyciem od PSSE również pozostałych aktywów z przeznaczeniem na potrzeby działalności stoczniowej.

***

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna działa na rzecz rozwoju regionalnego poprzez tworzenie atrakcyjnych warunków do rozwoju przedsiębiorczości i napływu nowych inwestycji. PSSE działa na  terenie 226 gmin w województwie kujawsko-pomorskim i we wschodniej części woj. pomorskiego. Jest częścią Polskiej Strefy Inwestycji, jednym z 14 podmiotów regionalnych, które odpowiedzialne są za kompleksową obsługę inwestorów zagranicznych i krajowych. Pełni rolę regionalnego centrum obsługi inwestorów i  koordynatora udzielania pomocy publicznej. Służy przedsiębiorcom wsparciem  na każdym etapie realizacji ich projektów.  PSSE stworzyła warunki inwestycyjne dla 134 inwestorów. Zrealizowane przez nich inwestycje osiągnęły poziom  11 mld zł. Firmy, które zainwestowały na terenach strefowych, stworzyły prawie 26,9 tys. miejsc pracy.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP S.A.) to spółka Skarbu Państwa, działająca w ramach Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju. Od początku swojej działalności (1991 r.) odpowiada na najważniejsze potrzeby polskiej gospodarki. W okresie transformacji ARP S.A. uratowała tysiące miejsc pracy, unowocześniając duże i średnie przedsiębiorstwa. Portfel spółek ARP S.A. obejmuje m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne działające w sektorach: budowlanym, energetycznym, elektromaszynowym, a także w obszarze wzornictwa przemysłowego czy innowacji. ARP zarządza dwiema specjalnymi strefami ekonomicznymi: SSE EURO-PARK MIELEC oraz TSSE EURO-PARK WISŁOSAN. Siedziba główna ARP S.A. znajduje się w Warszawie. Agencja ma również oddziały w Katowicach, Mielcu oraz Tarnobrzegu, biura w Radomiu i Wrocławiu.