Strefa prowadzi działania związane ze wspieraniem aktywności międzynarodowej przedsiębiorców działających w obszarze oddziaływania PSSE. Przedstawiciele Strefy reprezentują region na kluczowych targach i wydarzeniach gospodarczych związanych z eksportem, m. in. Hannover Messe (Hannover, Niemcy) Subcontracting (Tampere, Finlandia), Expo Real (Monachium, Niemcy), PAIH Expo (Warszawa, Polska).

PSSE zbiera od przedsiębiorców strefowych informacje dotyczące ich docelowych kierunków rozwoju eksportu oraz przekazuje przedsiębiorcom informacje o ofercie IOB dotyczącej możliwości uczestniczenia w misjach gospodarczych i w międzynarodowych wydarzeniach eksportowych.

PSSE czynnie wspiera PAIH w zakresie promocji wśród przedsiębiorców możliwości uczestnictwa w projekcie Polskie Mosty Technologiczne (Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”, Działanie 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Oś priorytetowa nr 3 - Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach - POIR).