Lean Idea Alicja Domachowska

Lean Idea powstała z myślą o klientach, którzy poszukują prostych, efektywnych i niepowodujących dodatkowych kosztów sposobów na udoskonalenie firmy. Jesteśmy przede wszystkim praktykami, którzy w przystępny sposób i w ścisłej współpracy z pracownikami klienta znajdują najprostsze drogi do oszczędności czasu i pieniędzy oraz lepszego wykorzystania zasobów.

Zajmujemy się tematyką redukcji kosztów w przedsiębiorstwie. Doradzamy, jak zoptymalizować procesy w firmie, by przyniosły one oczekiwane oszczędności, jednocześnie nie ujmując jakości wytwarzanych produktów.

Naszym celem jest przygotowanie i wdrożenie innowacji, która przyniesie zysk i trwałe zmiany organizacyjne, a tym samym zoptymalizuje wszystkie obszary działalności firmy.

Kluczowym elementem naszych działań jest analiza potrzeb klienta. Do jego indywidualnych wymagań dostosowujemy system szkoleń i warsztatów. Zależy nam na praktycznych rozwiązaniach. Warsztaty realizujemy na terenie zakładu klienta, wdrażając usprawnienia wraz z jego pracownikami.

Jak działamy?

1. Spotkanie z przedstawicielami przedsiębiorstwa
Rozmowa połączona z analizą procesów zachodzących w przedsiębiorstwie. Wskazanie obszarów do usprawnień. Diagnoza problemów.

2. Przygotowanie oferty
Wskazanie celu i zakresu działań. Skonstruowanie planu szkoleniowego, którego efektem będzie wyeliminowanie wskazanych podczas analizy problemów. Uzasadnienie wdrożenia proponowanych rozwiązań, opis wskaźników efektywności i przewidywanych korzyści.

3. Podpisanie umowy
Jasno określony: przedmiot i czasu trwania umowy, zasady poufności i praw autorskich, wspólnie ustalony i zaakceptowany ramowy harmonogram i cena, dodatkowe postanowienia obu stron.

4. Przedstawienie harmonogramu działań
Zapoznanie z pracownikami uczestniczącymi w procesie zmian oraz omówienie zarysu działań. przykładowy harmonogram:

5. Warsztaty w zespołach interdyscyplinarnych
Zarys warsztatu:
- wyznaczenie celu
- obserwacja obszaru
- analiza strat i propozycje ich redukcji
- wdrożenie ulepszeń