Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. była jednym z partnerów projektu Baltic Blue Biotechnology Alliance, który  był realizowanym przez Geomar Helmholtz Center for Ocean Research Kiel w Niemczech w latach 2016-2019. Częściowo był on finansowany z programu Interreg BSR w ramach EFRR.

Całkowity budżet projektu wynosił: 3 397 230,00 €, ok. 15 300 000,00 PLN

O projekcie 

Cel projektu odpowiadał stworzeniu kompleksowej oferty Regionu Morza Bałtyckiego w dziedzinie błękitnej biotechnologii oraz zwiększenie liczby przedsiębiorstw branży błękitnej biotechnologii. Oferta ta była edytowalną na bieżąco, kompleksową platformą zawierającą takie elementy, jak: ofertę instytucji B&R (morskie biotechnologie), zbiór próbek związków chemicznych i organizmów, oferty pracy, posiadany sprzęt oraz inne istotne dla przedsiębiorców i naukowców dane. Zebrane informacje umożliwiły konkurowanie Europy z krajami dalekiego wschodu, w dziedzinie wykonywanych prac badawczych na zlecenie, a tym samym wykorzystanie już istniejącej infrastruktury i wykwalifikowanych zasobów ludzkich, poprzez efektywne gospodarowanie posiadanymi zasobami.

Uczestnicząc w projekcie PSSE wykorzystała ponad 15 lat doświadczeń w pracy z inwestorami oraz we wspieraniu przedsiębiorczości poprzez udział w rozwoju sieci projektu oraz wsparcie firm sektora błękitnej biotechnologii udzielone na etapie wchodzenia na rynek i prowadzenia badań. Wkład PSSE w Projekt dotyczył przedsiębiorczości, wspierania nowych przedsiębiorstw i doradztwa prawnego dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz inwestorów. PSSE brało czynny udział w identyfikacji partnerstwa biznesowego dla sieci Sojuszu w trakcie i kontunuuje swoje działania także po zakończeniu projektu. Dzięki rozległej wiedzy i doświadczeniu z zakresu prawnego i finansowego,  PSSE stanowiło wsparcie w fazie doradztwa, pomocy dla firm mających na celu swój rozwój w błękitnej technologii.

22 firm, przedsiębiorców i zespołów naukowych 

Od 2016 roku do projektu przystąpiły 22 podmioty, w tym przedsiębiorcy i naukowcy ze swoimi pomysłami. Były to MŚP, start-upy i firmy typu spin-off na różnych etapach rozwoju. Wszyscy biorący udział w projekcie ALLIANCE, korzystali z szerokiego programu bezpłatnych mentorów.

Uczestnicy pochodzili z Danii, Estonii, Finlandii, Niemiec, Łotwy, Litwy, Polski, Szwecji i Holandii. 15 przypadków to MŚP, a 4 to firmy typu spin-off wyodrębnione z instytucji badawczych. Z 22 przypadków 15 (prawie 70%) oferowało "niebieskie produkty", a około 20% oferowało "niebieskie usługi". Do niebieskich produktów należały produkty medyczne, kosmetyki i biomateriały.

Dziesięć z opracowanych produktów pochodziło z roślin morskich, sześć opierało się na mikroalgach, a inne to pochodzące z  bakterii, zwierząt morskich i wody. Jeśli chodzi o poziom rozwoju technologicznego 13 przypadków było między poziomami 1-3 przed przystąpieniem do programu mentorskiego ALLIANCE, 5 przypadków było na poziomach 4-6, a 4 przypadki między 7 i 9.

Program mentorski ALLIANCE oferował przede wszystkim wsparcie techniczne i doradztwo biznesowe, natomiast stworzenie łańcuchów wartości, przedstawienie możliwości finansowania i udzielone porady prawne uzupełniały ofertę projektu. Prawie wszystkie przypadki zyskały głównych mentorów z własnego kraju i dodatkowego mentora z innego kraju w regionie Morza Bałtyckiego.

Średnio w ramach projektu uczestnicy mieli możliwość podnieść o dwa poziomy przygotowanie technologiczne swoich produktów. To oznacza, że do końca programu mentorskiego 17 przypadków osiągnęło 3 lub wyższy poziom gotowości technologicznej.

Więcej informacji na temat Baltic Bluebiotechnology Alliance można znaleźć na stronie www.balticbluebioalliance.eu lub kontaktując się z: Efthalia Arvaniti (Submariner Network) pod adresem: ea@submariner-network.eu 

Osoba kontaktowa w PSSE Jaśmina Zwierz: j.zwierz@strefa.gda.pl