W ramach dofinansowania uzyskanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. (PSSE) zrealizowała projekt pt. „Dobra Dawka Energii”. Zadanie miało na celu przekazanie dzieciom wiedzy na temat ekologicznego pozyskiwania energii w sposób pozwalający im zrozumieć tą trudną tematykę. 

W ramach projektu zorganizowano seminarium edukacyjne przybliżające odbiorcom indywidualnym rodzaje i sposoby pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł. Poprzez aktywne metody pracy, pogadanki oraz z pomocą zestawów demonstracyjnych wyjaśniono najmłodszym, zasady działania i budowa między innymi kolektora słonecznego, turbiny wiatrowej oraz wodnej. Podczas seminarium można było dowiedzieć się o energii biomasy, geotermalnej, a także wykonać eksperymenty z dwutlenkiem węgla. Wszystkiemu towarzyszyły konkursy i loteria poświęcona oszczędzaniu energii na co dzień.

Druga część projektu to konferencja skierowana do dzieci z klas IV – VI szkół podstawowych, podczas której uczniowie mieli szansę porozmawiać ze specjalistą o odnawialnych źródłach energii, a także samemu wypowiedzieć się na temat oszczędzania energii elektrycznej w życiu codziennym. Edukatorzy przedstawili różne rodzaje odnawialnych źródeł energii oraz działanie technologii użytych do pozyskania ich.

Struktura projektu zaplanowana została jako działanie skierowane zarówno do indywidualnego odbiorcy jak i grup szkolnych co pozwala na znaczne poszerzenie zasięgu zadania. Projekt w swoim założeniu opracowano tak aby w sposób jak najbardziej efektywny docierał do jak największej liczby odbiorców, a także w sposób długofalowy zwiększał ich świadomość i postawę proekologiczną.
Prace związane z Projektem rozpoczęły się 1 czerwca 2013 roku, a czas zakończenia projektu to koniec 2013 roku.

Umowa nr:

WFOŚ/D/711/52/2013

Kontakt: 

dps@strefa.gda.pl