W 2015r. zakończyła się realizacja Projektu "Gdański Park Naukowo-Technologiczny - Etap III". Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 5.3 PO IG 2007 - 2013. Celem Projektu była rozbudowa Parku. Realizacja projektu obejmowała budowę dwóch zespolonych budynków połączonych łącznikiem komunikacyjnym i zintegrowanych z istniejącym obiektem GPN-T. W wyniku realizacji projektu GPN-T stał się dużym kompleksem biurowo - technologiczno - laboratoryjnym.

Rozbudowa Parku umożliwiła wsparcie rozwoju inwestorów Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, będącymi liderami światowych technologii w zakresie działalności badawczo-rozwojowej prowadzonej we współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi.

W ramach realizacji przedsięwzięcia możliwe było osiągniecie następujących celów:
 • ułatwienie i upowszechnianie dostępu do wiedzy i najnowocześniejszych badań;
 • utworzenie miejsc przenikania się nauki, innowacyjnej gospodarki i szeroko rozumianej przedsiębiorczości;
 • stworzenie jak najlepszych warunków dla lokalizacji laboratoriów badawczo-rozwojowych i instytucji otoczenia biznesowego oraz firm zaawansowanych technologii;
 • zapewnienie warunków dla powstawania i rozwoju nowych małych i średnich firm opartych na wiedzy i nowoczesnych technologiach;
 • edukacja i promocja nowych rozwiązań technologicznych;
 • budowanie społeczeństwa informacyjnego;
 • budowa i rozwój zintegrowanego systemu zarządzania procesami innowacyjnymi Pomorskie Technopolis
Na nowopowstałej infrastrukturze, na powierzchniach laboratoryjnych powstały nw. Laboratoria:
 • Laboratorium badań molekularnych;
 • Laboratorium Ochrony Środowiska;
 • Europejski Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
 • Laboratorium przetwarzania obrazu i dźwięku;
 • Instytut Hilarego Koprowskiego (EduLAB);
 • Instytut Biotechnologii Przemysłowej;
 • Laboratorium Polpharma Biologics (badawczo-rozwojowe i rozwoju bioprocesów, analityczne i kontroli jakości, hodowli zwierząt laboratoryjnych, produkcji półtechnicznej);
 • Laboratorium Przeszczepów Wysp Trzustkowych oraz Centrum Terapii Komórkowych

Prace związane z Projektem rozpoczęto w sierpniu 2007 roku, a zakończono 31.03.2015r.

Umowa nr:

POIG.05.03.00-00-002/09-00

Kontakt: 

dps@strefa.gda.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego