Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. (PSSE) zrealizowała projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pod nazwą „Promocja gospodarcza województwa pomorskiego na terenie Azji południowo-wschodniej”. Projekt był realizowany w ramach 1 Osi Priorytetowej „Rozwój i innowacje MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 jako poddziałanie 1.6.1 „Promowanie atrakcyjności regionu”.

Przedmiotem projektu były działania mające na celu szeroką promocję potencjału gospodarczego województwa pomorskiego w południowo - wschodniej Azji. Realizacja projektu zapewniła - po raz pierwszy w kontaktach z instytucjami skupiającymi środowiska gospodarcze Singapuru, Hong Kongu i Malezji - wspólny głos strony polskiej. Połączone zostały doświadczenia, ambicje i cele instytucji pomorskich, wsparte potencjałem i pozycją Ministerstwa Gospodarki oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, których udział w realizacji projektu podniósł rangę polskiej oferty.

Zdaniem partnerów projektu właściwie zaplanowana i precyzyjnie przeprowadzona kampania reklamowa zaowocowała rozwojem kooperacji pomorskich MŚP w formie kontaktów eksportowych bądź wykonawstwa dla inwestycji zagranicznych ściągniętych do regionu, zniwelowała również główne bariery stojące przed potencjalnymi pomorskimi eksporterami i wypromowała atrakcyjność inwestycyjną Pomorza wśród zagranicznych inwestorów z regionu południowo - wschodniej Azji.

Sprawozdanie z realizacji projektu znajda Państwo w załączniku.

Okres realizacji: 01.07.2010r. - 31.12.2010r. 

Umowa nr:UDA-RPPM.01.06.01-00-009/09-00

Kontakt: dps@strefa.gda.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego