Rozwój wysokotemperaturowych reaktorów do zastosowań przemysłowych (HTR PL).

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. (PSSE) zrealizowała zadanie badawcze pt. „Analiza społecznych uwarunkowań wdrożenia technologii HTR w Polsce” w ramach odcinka badawczego „Rozwój wysokotemperaturowych reaktorów do zastosowań przemysłowych” w projekcie strategicznym „Technologie wspomagające rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej" dofinansowanym ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Projekt badawczy był projektem partnerskim, w którym Liderem była Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie, a partnerami: PROCHEM S.A., TAURON – Polska Energia S.A., KGHM Polska Miedź S.A., Uniwersytet Warszawski, Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów SLCJ-UW, Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Politechnika Śląska, Główny Instytut Górnictwa, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Instytut Nawozów Sztucznych, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o./Gdański Park Naukowo-Technologiczny.

Rezultatem zadania badawczego w części za którą odpowiadał Gdański Park Naukowo-Technologiczny, był projekt działań z zakresu komunikacji społecznej, rekomendowanych jako towarzyszące wdrożeniu technologii HTR w Polsce. Na projekt składała się:

  • część analityczno-badawcza, pozwalająca na przeprowadzenie pogłębionej diagnozy sytuacji i analizy uwarunkowań społecznych pod kątem wskazanych w ramach realizacji niniejszego zadania kryteriów 
  • część praktyczna, opisująca konkretne metody i techniki komunikacyjne, zidentyfikowane jako najbardziej adekwatne podczas realizacji tego zadania.

Realizacja zadania badawczego oparta była na metodologii badań jakościowych, które najlepiej pozwalają zrealizować cele związane z pilotażowym charakterem projektu, gdyż umożliwiają identyfikację treści i zagadnień kluczowych z perspektywy komunikacji społecznej, nie koncentrując się na ich ilościowej charakterystyce. Zastosowane zostały następujące metody:

  • indywidualny swobodny wywiad pogłębiony
  • zogniskowany wywiad grupowy (tzw. fokus)
  • analiza zawartości mediów popularno-naukowych obserwacja uczestnicząca

Proponowane w zadaniu podejście nastawione było na stworzenie projektu komunikacji społecznej umożliwiającego przeprowadzenie działań o charakterze partycypacyjnym i konsultacyjnym, pozwalającego na dostosowanie (w określonym zakresie) procesu wdrażania technologii HTR w Polsce do oczekiwań społecznych: zarówno przedstawiciel przemysłu, jak i mieszkańców okolic industrialnych.

Okres realizacji:

03.09.2012r. – 02.03.2015r.

Umowa nr:

SP/J/1/166183/12

Kontakt:

dps@strefa.gda.pl