Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. od 30 stycznia 2017 r. realizuje projekt „Techniki satelitarne dla transportu intermodalnego” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działania 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji Poddziałania 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB.

Space3ac Intermodal Transportation jest jednym z dziesięciu najlepszych programów akceleracji, które otrzymały dofinansowanie w ramach pilotażowego programu ScaleUP. Jest to pierwszy tego typu konkurs w Polsce organizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Realizowany program rządowy Start in Poland, którego elementem jest ScaleUP, ma być motorem napędowym w obszarze innowacji. Jest to największy tego typu projekt w Europie Środkowo-Wschodniej wspierający rozwój startupów nie tylko w fazie inkubacji i akceleracji, ale również na etapie dalszego rozwoju oraz ekspansji międzynarodowej.

Obszarem tematycznym programu Space3ac Intermodal Transportation są techniki satelitarne dla transportu intermodalnego. Partnerami programu są duże przedsiębiorstwa oraz instytucje wspierające m. in. Polska Agencja Kosmiczna oraz fundusze inwestycyjne, które będą miały możliwość dofinansowania wybranych projektów po fazie akceleracji. Ważnym elementem programu będzie zaangażowanie sieci krajowych i międzynarodowych mentorów. Uczestnicy programu będą mieli dostęp do infrastruktury Gdańskiego Parku Naukowo – Technologicznego oraz Bałtyckiego Portu Nowych Technologii.

Projekt realizowany będzie przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną Sp. z o.o. w partnerstwie z następującymi dużymi przedsiębiorstwami:
 • Zarząd Morskiego Portu w Gdańsku S.A.
 • Zarząd Morskiego Portu w Gdyni S.A.
 • OT Logistics S.A.
 • Instytut Morski w Gdańsku
 • Grupa Lotos S.A.
 • Omicron S.A. (PZU Lab)

Celem programu jest rozwój polskiego przemysłu kosmicznego poprzez łączenie potrzeb Dużych Przedsiębiorstw z potencjałem startupów. Pożądanym efektem końcowym będzie wdrożenie wypracowanego produktu u wybranego Dużego Przedsiębiorstwa. 

Realizacja programu trwać będzie 15 miesięcy od dnia podpisania umowy dotacji tj. od 30.01.2017r. do 29.04.2018r.

Projekt zakłada przeprowadzenie dwóch naborów:

I nabór:

 • Rekrutacja od 02.2017 do 04.2017
 • Akceleracja od 05.2017 do 08.2017
 • Demo Day 09.2017

II nabór:

 • Rekrutacja od 09.2017 do 11.2017
 • Akceleracja od 12.2017 do 02.2018
 • Demo Day 03.2018
Wartość projektu:

6 000 000,00 zł

Wysokość otrzymanego grantu:

5 900 000,00 zł.

Link do projektu: 

www.space3.ac