Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o (PSSE) realizowała w ramach Poddziałania 1.5.1 Infrastruktura dla rozwoju firm innowacyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego 2007-2013 Projekt pt: "Wyposażenie Gdańskiego Parku Naukowo- Technologicznego w nowoczesną infrastrukturę techniczną".

Celem głównym Projektu było zapewnienie przedsiębiorcom wysokiej jakości usług i infrastruktury służącej wzmocnieniu oraz wykorzystaniu ich potencjału innowacyjnego. Realizacja Projektu stworzyła korzystne warunki do rozwijania działalności gospodarczej dla nowych oraz istniejących przedsiębiorstw nastawionych na rozwój innowacyjnych produktów i technologii, wzmocniła współpracę pomiędzy przedsiębiorstwami a strefą naukowo-badawczą, stworzyła korzystne warunki do komercjalizacji nowych technologii oraz zapewniła wsparcie eksperckie dla firm działających na terenie województwa Pomorskiego. W ramach realizacji Projektu zostało stworzone na terenie GPN-T pomieszczenie serwerowni, instalacja klimatyzacyjna, sprzęt ostrzegania przeciwpożarowego, wyposażenie socjalne, recepcja, wyposażenie laboratorium w sprzęt komputerowy. Utworzony został także wirtualny sekretariat oraz centrum edukacji dla dzieci.

W ramach realizacji projektu wykonane zostały następujące zadania:

1. Pomieszczenie serwerowni – realizacja zadania miała na celu powołanie na terenie GPN-T Centrum Przetwarzania Danych Gdańsk (CPDG). W ramach zadania stworzono odpowiednią infrastrukturę techniczną dla Centrum obliczeniowego.
W zakresie oferowanych przez CPDG usług wprowadzono:

  • Centrum Danych - Centrum Danych zapewniające platformom obsługującym złożone systemy bankowe, dystrybucyjne i handlowe, środowisko gwarantujące ciągłość funkcjonowania niezależną od czynników zewnętrznych. Usługi te kierowane są specjalnie do firm i instytucji przykładających szczególna wagę do bezpieczeństwa swoich systemów informatycznych oraz danych w nich przetwarzanych;
  • Hosting Dedykowany - to usługa udostępnienia dedykowanej platformy serwerowej przeznaczonej na serwisy internetowe lub aplikacje biznesowe wraz z systemem operacyjnym i wsparciem serwisowym;
  • Kolokacja - to usługa polegająca na udostępnieniu infrastruktury telekomunikacyjnej, która umożliwia podłączenie własnych urządzeń i implementacje własnych systemów. Bezpieczeństwo danych i stały do nich dostęp to kwestie kluczowe dla firm i instytucji, które wykorzystują Internet jako istotne narzędzie sprzedaży, komunikacji czy zarządzania, realizują złożone Projekty internetowe, tworzą i obsługują wewnętrzne systemy informatyczne (jak ERP czy CRM) lub dostarczają informacje w Sieci (np. portale i serwisy informacyjne).

2. Instalacja klimatyzacyjna - wychodząc naprzeciw wymogom rynku GPN-T podniosło standard posiadanych powierzchni technologiczno-biurowych. W ramach zadania wykonano na terenie GPN-T instalacje klimatyzacji o wydajności 130 W/m2 pomieszczenia.

3. System ostrzegania przeciwpożarowego - System dźwiękowego systemu ostrzegania (DSO) współpracujący z istniejącym systemem wykrywania pożaru. System DSO generuje sygnały słowne o ewakuacji, które można przełożyć na informacje w języku uzależnione od użytkownika (ma to znaczenie dla firm zagranicznych posiadających swoją siedzibę w GPN-T).

4. Centrum Edukacji dla dzieci i młodzieży – Wyposażono Centrum Edukacji w eksponaty oraz przyrządy do ćwiczeń oraz doświadczeń z takich dziedzin jak: optyka, akustyka, mechanika, człowiek, środowisko. Więcej informacji o Centrum Edukacji znajdą Państwo na naszej stronie internetowej poświęconej Centrum: www.centrumedukacji.gpnt.pl  Sieci (np. portale i serwisy informacyjne).

5. Wyposażenie socjalne - W ramach zadania wyposażono aneksy kuchenne, przeznaczone dla firm funkcjonujących na terenie Parku.

6. Wirtualne Biuro - W ramach rozszerzenia oferty dla firm uruchomiono innowacyjną usługę polegającą na połączeniu w jednym miejscu szerokiej gamy usług niezbędnych do efektywnego działania przedsiębiorcy oraz oferowaniu usług kompleksowo wspomagających działalność biznesową. Zakres projektu zapewnił wyposażenie biura w meble, sprzęt biurowy oraz sprzęt komputerowy. Oferowane rozwiązania zapewniają firmom niezbędne wsparcie w prowadzeniu działalności gospodarczej bez konieczności wiązania się długoterminową umową dzierżawy, kupowania drogiego wyposażenia lub zatrudniania personelu na pełny etat. Po podpisaniu umowy firma może otrzymać np. stanowisko pracy z dostępem do Internetu wraz z możliwością korzystania z wyposażonego pokoju konferencyjnego bądź tylko sam adres siedziby. Firma otrzymuje własny numer linii telefonicznej i faksowej. Pracownik Centrum pracujący jako Asystent Klienta odbierze, zanotuje i przekaże wiadomości, odbierze, zeskanuje i prześle korespondencję. Istnieje możliwość obsługi adwokatów i radców prawnych oraz księgowych i doradców podatkowych. Więcej informacji na temat usług oferowanych przez Wirtualne Biuro znajdą Państwo na stronie internetowej: www.wirtualnebiuro.gpnt.pl

7. Laboratorium komputerowe - W ramach projektu wyposażono laboratorium w stanowiska komputerowe z dostępem do szerokopasmowego Internetu, którego celem jest prowadzenie szkoleń w zakresie specjalistycznego oprogramowania takiego jak AutoCAD, MS Project, Bazy Danych itp.

8. Recepcja i szatnia - zabudowano recepcję oraz wykonano szatnię dla firm funkcjonujących na terenie Parku oraz gości odwiedzających obiekt.

Umowa nr:

UDA-RPPM.01.05.01-00-005/08-00

Kontakt: 

dps@strefa.gda.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego