Strefa Wsparcia Kryzysowego

Zespół Tarczy Antykryzysowej został powołany przez Zarząd w dniu 8 kwietnia 2020

W skład Zespołu wchodzi 6 pracowników z różnych Działów PSSE oraz mec. Paulina Kobus z kancelarii Legalexpert.

Członkowie Zespołu oferują Przedsiębiorcom możliwość bezpłatnych, kompleksowych konsultacji finansowych oraz prawno–podatkowych, a także udzielają informacji o dostępnych instrumentach wsparcia i narzędziach w ramach Tarczy Antykryzysowej.

Aktywność w 2020

Na skrzynkę mailową: tarcza@strefa.gda.pl przekazywane są zapytania od przedsiębiorców z różnych branż – pytania o zakres wsparcia, z jakiego mogą skorzystać przedsiębiorcy , m.in. ZUS, PUP, WUP oraz PFR.

Ilości zgłoszeń na skrzynkę było 30, dodatkowo z oferowanych usług skorzystało 5 Inwestorów Strefowych.

Przygotowywano  cotygodniowe raportowania do Ministerstwa Rozwoju  - zbierano ankiety od Przedsiębiorców  - tzn. wykorzystanie Tarczy Antykryzysowej przez Przedsiębiorstwa korzystające z instrumentów wsparcia - raportowanie zakończyło się dnia 26.06.2020, po jego  zakończeniu Zespół otrzymał od Ministerstwa Rozwoju podsumowanie zaangażowania w zbieraniu od Przedsiębiorców ankiet na temat ocen i wykorzystania Tarczy,  a Pomorska Stefa była na podium - biorąc pod uwagę ilość zaraportowanych ankiet.

Zespół uczestniczył w spotkaniu z Radą Rozwoju Obszaru Gospodarczego w dniu 15.06.2020, gdzie przedstawione zostały najważniejsze rozwiązania Tarczy Antykryzysowej.

Zespół ds. Tarczy Antykryzysowej w okresie czerwiec – wrzesień 2020 r. uczestniczył  w  webinariach dla przedsiębiorców organizowanych przez Dział Inwestycji Strefowych. Przedstawiane były zagadnienia dotyczące poszczególnych odsłon Tarczy Antykryzysowej oraz najważniejsze instrumenty wsparcia w ramach dostępnych pakietów pomocowych, w tym subwencje oferowane przez Polski Fundusz Rozwoju –  zawierające się w Tarczy Finansowej  oraz produkty Agencji Rozwoju Przemysłu. Wystąpienia stanowiły również uzupełnienie informacji na temat narzędzi oferowanych Przedsiębiorcom w ramach Polskiej Strefy Inwestycji – na podstawie Tarczy Antykryzysowej 4.0. wprowadzone zostały zmiany w  przepisach dotyczących Polskiej Strefy Inwestycji, tj. rozszerzenie definicji nowej inwestycji, rozszerzenie preferencji dotyczących 15 -  letniego okresu obowiązywania decyzji o wsparciu oraz możliwość kwalifikowania wybranych kosztów kwalifikowanych po terminie zakończenia inwestycji.

Obecnie dostępne są pakiety pomocowe w ramach Tarczy Branżowej 6.0. oraz Tarczy Finansowej 2.0. Z uwagi na fakt, iż Zespół deklaruje wsparcie potencjalnie zainteresowanych podmiotów, przygotowana została kompleksowa informacja dla uczestników spotkań cyklicznie organizowanych przez Dział Inwestycji Strefowych. Podmioty, które mogą skorzystać z dostępnej oferty pomocowej, jednocześnie zawierają się w branżach, które są wykluczone przy ubieganiu się o strefowe zwolnienie podatkowe.

Członkowie Zespołu cyklicznie spotykają się z Zarządem Spółki PSSE, na których omawiane są wszystkie bieżące sprawy.

Dodatkowo monitorowana jest  skala zachorowań na COVID-19 w województwie pomorskim i kujawsko pomorskim.

Na chwilę obecną Zespół Tarczy aktywnie włączył się w przekazywanie Darowizn dla Podmiotów najbardziej potrzebujących w walkę z COVID-19.

Przekazano darowiznę pieniężną dla  szpitala Tymczasowego w Ciechocinku wraz z 4 komputerami Lenovo.

Szpital Dziecięcy Polanki  w Gdańsku otrzymał 4 stacje do dezynfekcji rąk wraz z pomiarem temperatury.

Kolejna darowizna pieniężna w dniu 11.12.2020  została przekazana na Szpital w Prabutach.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt: tarcza@strefa.gda.pl