Wstecz

Usługi elektro - energetyczne

Działalność w ramach usług elektroenergetycznych:

 • Wykonanie nowych i remonty starych instalacji energetycznych w tym:
  • remonty, modernizacje sieci i instalacji wodno-kanalizacyjnej;
  • remonty, modernizacje sieci i instalacji gazów technicznych (tlen, dwutlenek węgla, sprężone powietrze, argon, acetylen, wszelkiego rodzaju mieszanki spawalnicze);
  • remonty, modernizacja sieci i instalacji gazu ziemnego o ciśnieniu niskim i średnim
  • remonty modernizacja sieci i instalacji ciepłowniczych dla potrzeb CO i CWU.
 • Wykonanie tymczasowych przyłączy oraz budowa tymczasowych instalacji poborowych gazów technicznych i innych mediów na placach budowy oraz na jednostkach pływających;
 • Remonty armatury przemysłowej;
 • Próby ciśnieniowe;
 • Badanie wydajności hydrantów;
 • Pomiary wilgotności powietrza;
 • Całodobowe siedmiodniowe pogotowie gazowe i wodnokanalizacyjne;
 • Obsługa serwisowanie urządzeń wytwórczych tj:
  • kompresorownie;
  • stacje uzdatniania wody , ujęcia wody;
  • stacje zgazowania gazów technicznych ;
  • stacje rozprężne acetylenu;
  • stacje redukcyjne gazu ziemnego;
  • kotłownie, kogeneracja;
  • węzły ciepłownicze;
  • przepompownie ścieków;
  • pompownie wody pożarowej;
  • wentylatorownie i klimatyzatorownie.
Wstecz