• 10GRU 2020

  • BioTech Daily

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o., Gdański Park Naukowo-Technologiczny oraz partnerzy Interizon Pomorski Klaster ICT, MEDmeetsTech mają zaszczyt serdecznie zaprosić Państwa do udziału w konferencji online

BioTech Daily
10 grudzień 2020 r. godz. 10:00
REJESTRACJA

Wydarzenia ostatnich miesięcy udowodniły jak istotne jest zastosowanie nowych technologii nie tylko w medycynie, ale i w życiu codziennym dlatego też chcemy wraz z Ekspertami nawiązać dyskusję pomiędzy nauką a biznesem oraz umożliwić sieciowanie zainteresowanych podmiotów.

Celem BioTech Daily jest poszerzenie horyzontów w branży nowoczesnych technologii medycznych, wymiana informacji w zakresie prowadzonych prac B+R oraz projektów, a także usprawnienie transferu wiedzy z uczelni do biznesu.


BioTech Daily to pomost wiedzy między NAUKĄ, BIZNESEM, a NOWYMI TECHNOLOGIAMI.

Tegoroczna edycja BioTech Daily online skoncentruje się na bloku NOWE TECHNOLOGIE poprzez prezentacje projektów badawczo-rozwojowych oraz innowacyjnych rozwiązań ICT stosowanych w medycynie.

Wkrótce pojawi się więcej informacji oraz agenda.

zdjęcie

Podobne wydarzenia

  • strzałka w lewo
  • strzałka w prawo