• 30MAR 2022

  • Bezpłatne szkolenie dla doradców - Polska Strefa Inwestycji - zwolnienie z podatku dochodowego

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie online dla doradców na temat Polskiej Strefy Inwestycji, podczas którego omówimy zasady dotyczące udzielania pomocy publicznej dla przedsiębiorców w formie zwolnienia z podatku dochodowego PIT/CIT na nowe projekty inwestycyjne. Szkolenie zapewni Państwu podstawową wiedzę na temat pomocy inwestycyjnej, którą oferuje PSSE oraz procesu ubiegania się o wydanie decyzji o wsparciu – dokumentu, który uprawnia do zwolnienia z podatku. 

Dzięki Ustawie o wspieraniu nowych inwestycji z 2018 roku cała Polska stała się strefą ekonomiczną, a przedsiębiorcy mogą ubiegać się o zwolnienie z podatku dochodowego na 12 lub 15 lat niezależnie od lokalizacji inwestycji.

Wciąż wielu inwestorów nie jest świadomych możliwości uzyskania zwolnienia z podatku dochodowego. Szkolenie pomoże Państwu poszerzyć ofertę usług doradczych, a nasza współpraca z Państwem przyczyni się do rozwoju ekonomicznego w regionie.

Termin szkolenia: 30 marca 2022 r. godz. 10:00

Zgłoszenia zawierające imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę firmy proszę przesyłać na adres e-mail w.leszniewska@strefa.gda.pl do 29 marca 2022 r. Po rejestracji, zostanie przesłany link do spotkania.

AGENDA:

- Przywitanie gości, otwarcie spotkania - Joanna Gasek - Zastępca Dyrektora Działu Inwestycji Strefowych.
- Zwolnienie z podatku dochodowego dla przedsiębiorców w ramach Polskiej Strefy Inwestycji - Weronika Leszniewska, Specjalistka ds. Pozyskiwania Inwestorów oraz Współpracy Międzynarodowej.
- Omówienie dokumentacji w procesie ubiegania się o decyzję o wsparciu - Katarzyna Adamska - Project Manager.
- Podsumowanie spotkania, pytania i odpowiedzi.

Podobne wydarzenia

  • strzałka w lewo
  • strzałka w prawo