• 24LIS 2022

  • Szkolenie: Polska Strefa Inwestycji: Obecna praktyka / nadchodzące zmiany – flauta czy przewrót kopernikański

Najpopularniejszy instrument pomocowy dla inwestorów – Polską Strefę Inwestycji – czekają kolejne zmiany, zwłaszcza w zakresie zasad aplikowania o tę formę wsparcia. Jesteśmy także świadkami kolejnych orzeczeń w najbardziej „zapalnych” tematach, jak chociażby w obszarze tzw. nakładów okołoprodukcyjnych jako kosztów kwalifikowanych oraz podejścia projektowego i związanej z nim koncepcji ścisłych związków, które z kolei mają wpływ na zakres zwolnienia. Będziemy chcieli Państwu przedstawić powyższe zagadnienia, wskazując także na prawidłowe zasady podejścia do prowadzenia dyskontowania oraz modelowego wypełniania jednego z załączników do deklaracji podatkowej – CIT-a 8S. Ostatnim (lecz zdecydowanie równie interesującym) obszarem, który zostanie przez nas przedstawiony, będzie omówienie najbardziej aktualnego podejścia organów podatkowych oraz sądów administracyjnych do zagadnień związanych z kalkulacją dochodu podlegającego zwolnieniu.

Jeżeli rozważają Państwo podjęcie działań inwestycyjnych, serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie organizowane przez CRIDO i Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną, które odbędzie się w formule stacjonarnej 24 listopada 2022, w godz. 10:00-12:30 w Toruniu.

W trakcie prezentacji przybliżymy Państwu poniższe zagadnienia:

  1. Pozyskanie pomocy publicznej – nadchodzące zmiany;
  2. Zakres rzeczowy inwestycji – czyli czym są tzw. nakłady okołoprodukcyjne i czy mogą być kosztem kwalifikowanym?
  3. Zakres zwolnienia w przypadku reinwestycji w ramach PSI – czyli jak to w końcu jest z tym podejściem projektowym?
  4. „Techniczne” rozliczenie pomocy – CIT 8/S / dyskonto/ kumulacja pomocy;
  5. Najciekawsze orzeczenia/ interpretacje indywidualne w temacie kalkulacji dochodu zwolnionego w SSE/ PSI. 

Liczba miejsc ograniczona. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Więcej informacji i rejestracja

24 listopada 2022 | Hotel Filmar, Grudziądzka 45, Toruń
godz. 10:00 - 12:30

www.crido.pl | www.strefa.gda.pl

Podobne wydarzenia

  • strzałka w lewo
  • strzałka w prawo