Zainwestuj w PSSE

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna powstała na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2001 r. Celem jej działalności jest przyspieszenie rozwoju gospodarczego regionu poprzez przyciągnięcie na tereny objęte strefą inwestorów polskich oraz zagranicznych.

 

PSSE swoim zasięgiem obejmuje trzydzieści pięć podstref w pięciu województwach: pomorskim, kujawsko-pomorskim, zachodniopomorskim, wielkopolskim oraz lubelskim o łącznym obszarze: 2246,29 ha. Są to tereny przemysłowe umiejscowione przy głównych szlakach komunikacyjnych oraz w pobliżu międzynarodowych portów morskich i lotniczych.

 

Inwestor w ramach udzielonego zezwolenia oprócz atrakcyjnie ulokowanego obszaru zyskuje szereg przywilejów, takich jak: pomoc publiczną w postaci zwolnienia z podatku dochodowego(PIT lub CIT), kompleksową obsługę podczas realizacji projektu inwestycyjnego oraz możliwość skorzystania z kilku innych zachęt inwestycyjnych(np. zwolnienia z podatku od nieruchomości) czy dotacji unijnych.

 

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna to idealne rozwiązanie, spełniające potrzeby inwestorów i regionu jednocześnie.

Przepisy prawne