Zarząd spółki

Przemysław Sztandera

Prezes Zarządu

Ekonomista, ekspert od zarządzania ryzykiem kredytowym, finansowym, operacyjnym i rynkowym, członek kilku zarządów i rad nadzorczych, specjalista od zarządzania zmianą oraz Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych Aktywów Niepublicznych. 

Posiada duże doświadczenie oceny ryzyka finansowego projektów inwestycyjnych, a także w tworzeniu strategii i zarządzania wielopoziomową strukturą.

 

Od 2017 roku, pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu ds. finansowych GSG Towers i Stoczni Gdańsk. Wcześniej  przez dwa lata był członkiem  Zarządu ds. Finansowych i Ryzyka w Polskim Funduszu Rozwoju (poprzednio Polskie Inwestycje Rozwojowe). W latach 2004 – 2013 pracował w Banku DnB Nord, w którym  zbudował od postaw pion ryzyka. Kierował Departamentem Zarządzania Ryzykiem Kredytowym MSP i Bankowości Detalicznej, był też dyrektorem i członkiem Zarządu Banku.  W latach 1997-2004 był Zastępcą Dyrektora Departamentu Ryzyka Kredytowego w BNP PARIBAS. Swoje pierwsze kroki w bankowości i w obszarze ryzyka stawiał w Pomorskim Banku Kredytowym w 1992 r. Równolegle prowadził pracę naukową na Uniwersytecie Szczecińskim,  a potem w Gdańskiej Akademii Bankowej.

 

Urodził się w 1965 roku. Jest absolwentem Uniwersytetu Szczecińskiego. Po zakończeniu studiów na Wydziale Ekonomii, rozpoczął karierę zawodową jako pracownik naukowy, odbywając staże na Uniwersytecie Sterling w Szkocji i Uniwersytecie Carlton w Kanadzie. Ukończył tez studia podyplomowe na  Uniwersytecie Navarra w Hiszpanii. Posiada licencję doradcy restukturyzacyjnego.


Prywatnie miłośnik sportu. Gra w tenisa, jeździ na nartach, wędkuje. Lubi też majsterkować.

Paweł Lulewicz

Wiceprezes Zarządu

Posiada 10. letnie doświadczenie we wspieraniu firm na każdym etapie ich rozwoju.

W latach 2007-2011 był odpowiedzialny za pozyskiwanie inwestorów w warmińsko-mazurskiej specjalnej strefie ekonomicznej. W latach 2011-2017 stworzył od podstaw struktury pierwszego na terenie tego województwa  parku technologicznego w Elblągu.

 

Uczestniczył w realizacji kilku projektów z zakresu transferu wiedzy do przemysłu efektem czego były nowe rozwiązania technologiczne. Aktywnie wspiera młode firmy technologiczne w obszarach networkingu, pozyskiwania finansowania, usług B+R.

 

Pod jego kierownictwem  Elbląski Park Technologiczny uzyskał certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie działalności laboratoryjnej, który stał się wzorcem dla innych laboratoriów parkowych w Polsce.

 

Jest absolwentem filologii rosyjskiej. Doświadczenie praktyczne uzupełniał ukończonymi studiami w zakresie kompetencji menedżerskich, rachunkowości oraz zarządzania procesem transferu technologii w warszawskiej Szkole Głównej Handlowej.