• 27WRZ 2021

  • BEZPŁATNE SZKOLENIE ZAWODOWE: PROGRAMOWANIE I OBSŁUGA PROCESU DRUKU 3D

Zapraszamy do udziału w szkoleniu z zakresu Programowania i obsługi procesu Druku 3D.  

Szkolenie adresowane jest do osób, które z własnej inicjatywy chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe:

  • są pracownikami mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, pracownikami podmiotów z ekonomii społecznej lub prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą,
  • zamieszkują województwo pomorskie,
  • preferowane wykształcenie maksymalnie średnie
  • ukończyły 25 rok życia – preferowane są osoby w wieku 50+.

Szkolenie odbędzie się w dniach od 21.10 do 5.12.2021 r. (zajęcia w czwartki i piątki od 16.00-20.00 oraz w soboty  w godzinach 9.00 – 17.00 i w niedziele w godzinach 8.00-15.00). Część zajęć teoretycznych może odbywać się online. Zajęcia praktyczne odbywać się będą na terenie Gdańska.

Przed rozpoczęciem szkolenia każdy uczestnik weźmie udział w spotkaniu z brokerem edukacyjnym, który przeprowadzi analizę jego potrzeb szkoleniowych.

Szkolenia odbywają się w ramach projektu „Kompetencje Przemysłu Przyszłości ” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5. Zatrudnienie, Działanie 5.5 Kształcenie ustawiczne.