W 2023 roku Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna dołączyła do światowego stowarzyszenia SEMI - zrzeszającego firmy i instytucje z całego świata z sektora elektronicznego oraz motoryzacyjnego, które skupiają się przede wszystkim na branży półprzewodników.

Staliśmy się jedną z trzech instytucji w Polsce, która należy do tej organizacji (wspólnie z Polską Agencją Inwestycji i Handlu - PAIH oraz Invest in Pomerania).

Niewątpliwie przystąpienie do prestiżowej organizacji SEMI wyróżni nas na mapie Europy i udowodni, że region pomorski oraz kujawsko-pomorski jest gotowy na przyciągniecie strategicznego inwestora z branży półprzewodników, ale także poszerzy grono inwestorów z elektroniki, automatyki i automotive.

Wzrost globalnego zapotrzebowania na półprzewodniki, które ma się podwoić do 2030 roku, ujawnił zależność łańcucha dostaw od dużych globalnych podmiotów oraz potencjalne słabości tego łańcucha w niektórych regionach geograficznych. To z kolei skłoniło rządy na całym świecie do rozważenia swojej zależności od tego istotnego towaru, który jest uważany za krytyczny dla kluczowych obszarów napędzających gospodarki, takich jak komunikacja, bezpieczeństwo i mobilność. W związku z tym upatruje się wielu nowych inwestycji w obszarze półprzewodników i poszukiwania dla nich nowych lokalizacji. European Chips Act z 2022 r. wskazuje, że do 2030 roku 20% światowej produkcji ma pochodzić z Europy.