Zarządzający Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną działa na podstawie Ustawy o wspieraniu nowych inwestycji z dn. 10 maja 2018 (Dz. U. 2018 poz. 1162) i przepisów wykonawczych.

Misją Planu Rozwoju Inwestycji do roku 2024 (z perspektywą do 2030) jest tworzenie warunków do trwałego rozwoju gospodarczego zorientowanego na dojrzałą gospodarkę rynkową w województwie pomorskim oraz kujawsko-pomorskim.