• 04MAJ 2022

  • Nowe ulice na terenach dawnej Stoczni Gdynia

Na wniosek Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o. o. Rada Miasta Gdyni przyjęła uchwałę, zatwierdzającą nazwy ulic na wewnętrznych drogach dawnej Stoczni Gdynia.  

Wprowadzone zmiany kartograficzne miały na celu uporządkowanie adresów zlokalizowanych na tym terenie zakładów. Nadanie indywidualnych nazw ulic znacząco poprawi identyfikację firm oraz bezpieczeństwo osób i mienia.

- Adres „Czechosłowacka 3” używany przez kilkanaście firm na terenach dawnej Stoczni Gdynia utrudniał lokalizację konkretnego przedsiębiorstwa. Ten sam adres, na tak dużym terenie, skutkował nie tylko problemami z dotarciem klientów, ale przede wszystkim służb ratunkowych w razie nagłej sytuacji – mówi Przemysław Sztandera Prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Nowe, oficjalne nazwy są tożsame z używanymi od dziesięcioleci w danej Stoczni Gdynia, czyli: Budowniczych, Gwarancyjna, Kadłubowców, Konstruktorów i Rurarska.