• Grudziądz 16,5 ha

  • Grudziądz 15 ha

  • Wałycz 188 ha

  • Dźwierzno 468 ha / CPI Dźwierzno

  • Brześć Kujawski, Machnacz 30 ha

  • Szubin 107 ha

  • Lubień Kujawski 25 ha